Interpult Studio

С течением времени все, кто занят в процессе обмена, учатся, маркетинг совершенствуется, формируются концепции, на основе которых осуществляется управление в этой сфере. Благодаря развитию этой концепции, маркетинг начинает играть одну из ведущих ролей в бизнесе. Благодаря маркетинговому аспекту повышается качество услуг и товаров, а также улучшается отношения с клиентами, и в конечном итоге бизнесмен получает желаемую прибыль. На по-късен етап фирмите разбират, че може да не бъде продадена даже стока с добро качество и на умерена цена, ако продавачите /дилърите/ нямат необходимите качества на продавачи и не полагат усилия да докажат /внушат/ на потенциалните купувачи, че ако купят дадена стока по оферираната цена ще спечелят в сравнение с това, ако купят стоката на друга фирма. Той трябва да знае и да иска от проектантите и конструктурите на фирмата или от научно-изследователските институти и проекто-конструктурски бюра да проектират и конструират такива стоки, които имат потребителски свойства, които най-пълно отговарят на изискванията на потенциалните купувачи. Маркетолога трябва да владее, познава до съвършенство методите за ценообразуване, за да може правилно да образува и оферира цените на фирмата, така че потенциалните купувачи по цената да съдят за качеството, технологичното равнище и др.

Тази концепция отчита факта, че с времето потребностите се изменят или научно-техническия прогрес може да “роди” нови стоки /принципно нови, осъвършенствани и много допълващи/, които може да не намерят реализация, защото няма потребители за тях. Эта концепция требует баланса трех факторов: прибыли компании, потребностей потребителей и благосостояние общества. На сегодняшний день, в разных компаниях можно встретить преобладание различных маркетинговых концепций, что может зависеть от типа и размера компании, географической принадлежности, длительности существования и профессионализма руководства. На следващич етап решително се налага в света потребителската концепция на маркетинга. Най-новата маркетингова концепция е “Социално-етичен маркетинг”. По определению Википедии, скрытый маркетинг (также известный как “скрытый маркетинг”, “жужжащий маркетинг”, “скрытый маркетинг”) – это вид партизанского маркетинга, т.е. кампании построены таким образом, что потребители не предполагают, что на них повлияет реклама. Что бы ни говорили, а телевизионная реклама для определенной аудитории до сих пор эффективна. Маркетинг и реклама часто используются как синонимы, но это большая ошибка. Маркетинг – это не навязывание и проталкивание произведенного товара на неизвестный рынок, а научно разработанная концепция анализа и учета требований покупателей, требований конкретного сегмента рынка, и разработка в соответствии с выявленными требованиями нового товара. Тази концепция предвижда фирмите да правят необходимото за – /създавайки стоката да се създават и купувачи/.

READ  Самое Интересное На МАКС-2022: Робот Федор, Два Президента И Ситуативный Маркетинг

Тази потребителска концепция не отчита просто потребностите, а платежоспособните потребители. Таким образом, эта концепция расширяет привычную маркетинговую концепцию и позволяет фирме иметь хорошую репутацию не только у покупателей, но и хорошую репутацию в бизнес среде. Маркетингът е философия на бизнеса и успешен бизнес в условие на конкуренция. Маркетингът представлява предприемаческа дейност за придвижване на стоките и услугите от производителя до потребителя. Тя възниква в условие на голям дисбаланс между търсенето и предлагането на стоките и услугите в полза на търсенето. Това важи с още по-голяма сила при прегряти икономики и силни дизбаланси в полза на предлагането, когато редица фирми неможе да продадат стоките си, работят на загуба и се движат ускорено към фалит. Той важи за първите 2 дати на изпита. Към 1911г. се появяват първите отдели по маркетинг в големите американски корпорации. Има много определения за маркетинг, но основните са 2 и 2-те американски – едното е на Американската асоциация по маркетинг, а другото е в учебника “Основи на маркетинга в САЩ” и е дадено през 80-те години. Първото учебно помагало по маркетинг се появява съответно през 1901г. и 1902г. – най-напред в Илинойския университет на САЩ, а след това в Мичиганския университет на САЩ. През 1908г. се появява първата в света Търговско-изследователска фирма (Институт по проблемите на маркетинга).

Съдържанието и обхвата на маркетинга и най-вече изисквания, на които трябва да отговаря маркетинга в най-концентрирания вид, сбито са посочени също от Котлър. Той трябва да владее достатъчно добре комуникационна политика с ударение върху рекламата, за да може да предвижда стоката на пазара. Той се нарича екстензивно развитие на производството. Вторият вариант е много труден и е познат като интензивно развитие /икономия/ на производството. Когато няма проблеми да се въвлекат в производството повече ресурси /материални, трудови, финансови/. 2 – Когато пазарите са монополни, т.е. фирми монополисти владеят пазара и прилагат нелоялна конкуренция и удари под кръста на конкурента. Или пък пазарите са олигополни, т. е. Главното при него е – със същото количество ресурси да се произведе повече продукция или пък същото количество продукция да се произведе с по-малко ресурси. Формират т. н. Буферни запаси като изкупуват и изземат от наличностите на пазара със същата цел – да “охладнее” пазара и др.

от admin

EnglishFrançaisDeutschРусский